marți, 20 aprilie 2010

Stagiu National Aikido

Federatia de Aikido Traditional KIAI organizeaza un
Stagiu National in 23, 24 si 25 Aprilie 2010.
La Stagiul National sunt invitaţi toti practicanţii de aikido,
indiferent de federaţia
sau structura căreia îi aparţin.
Participarea la stagiu este gratuită.

http://aikidotraditional.ro/evenimente.html

duminică, 18 aprilie 2010

Ki in Daily Life - 4 Basic Principles to Unify Mind and Body

Koichi Tohei - Ki in Daily Life - 4 Basic Principles to Unify Mind and Body

Both the mind and body were born of the ki of the universal and were originally one. There is no dividing line between the mind and body in determining that this is the mind and that is the body. The mind is refined body, the body unrefined mind. The mind is refined and the body is coarse.
It is not really difficult to coordinate mind and body which were originally one. It seems so because people insist on thinking of the mind and the body as separate entities. Those who preach mind preach only mind, and those who preach body preach only body. Though born of the same mother, our hair and skin naturally function according to different rules. Similarly, even though the mind and the body were both born of the same ki of the universal, the mind naturally has the rule of mind, and the body, the rule of body. When both rules move together like the wheels of a car, for the first time we can truly coordinate mind and body in our daily life.

1. MIND MOVES BODY
We are not really conscious of using either our mind or our body, but exactly what connection exists between the two? Even if we grasp the importance of unity between mind and body, if we do not understand the relationship between them we cannot effect a unity. If when we are sitting quietly, not even thinking about our body, we manage to unify our mind, the mind and body both enter a state of unity. The reason, however, that the unity fails when we move about is that we do not understand the relationship between mind and body and are mistaken in the way we use them.
The mind is formless, colorless, and odorless, and flies from place to place at will. We may think it is here right now only to find that instantaneously it has flown a thousand miles ahead. On the contrary, the body has shape, color, and odor and its movements are restricted. Keeping these two disparate elements constantly unified is very difficult. We realize that we must make one the center of our efforts and unify it, but this leads us to the problem of which to make the center. Of course, it is impossible to separate the mind and the body, but functionally speaking we can ask ourselves is it the mind that moves the body or the body that moves the mind? Discipline methods will alter greatly depending on one's interpretation of this point.
First let us examine the view point that the body moves the mind. Can anyone bind a person to the point where the mind is immobile? Of course, not. When the body is confined, the mind moves all the more. A doctor's telling a patient that he must remain absolutely still only causes the patient's mind to become all the more agitated.
As anyone who has practiced seated Zen mediation knows, when you sit quietly with a composed spirit you are at first troubled by a multitude of things that come floating into your head. In a word, we remember things as trivial as the three measures of rice we lent a neighbor three years ago.
Fixing the mind in one place by confining the body is impossible.

Read entire chapter here: http://www.scarsdaleaikido.com/files/Ki_in_Daily_Life_-_4_Basic_Principles_to_Unify_Mind_and_Body.pdf

Get the full book from here for free: http://www.scribd.com/doc/29134545/Ki-in-Daily-Life-Koichi-Tohei-2001-132pp

KI Aikido Handbook: http://www.fortaikido.net/Handbook.pdf

Koichi Tohei interview: http://www.seattlekisociety.org/documents/Tohei_Sensei_Interview.pdf

duminică, 11 aprilie 2010

Breathing Exercises

MY BREATHING EXERCISES

~

Why do i do breathing exercises? well they are a healthy free and
completely portable form of self therapy, meditating aid,
prayer or discipline in correcting mind and body.

These
are exercises that i use in breathing. Perhaps in sharing, these can
inspire self therapy and meditations for whom may read this.

when inhaling always tuck in the diaphragm,
and expand the lungs up through the rib cage.
breath with the belly

A simple starter:

* exhale and count 1 2 3 4 5

* repeat breathing.

* on each exhale think on slowing the counting down and
lengthening the breath

* 1 2 3 4 5

* countinue for five minutes or sohttp://echopen.wordpress.com/my-breathing-ex/

http://www.scribd.com/doc/27359704/Breathing-Exercises

http://www.scribd.com/doc/12573432/PRANAYAMAS-Breathing-Techniques-

http://www.scribd.com/doc/24589627/The-Little-Book-of-Yoga-Breathing-Pranayama-Made-Easy

vineri, 9 aprilie 2010

Avantajele educaţiei fizice cu ajutorul Aikido

Ca metodă de educaţie fizică generalizată în şcoli,
Aikido are următoarele caracteristici:

1. Formează caracterul participanţilor şi îi învaţă autoapărarea (supravieţuirea). Este o educaţie fizică utilitară, de mase, care asigură:

 • Capacitatea de supravieţuire individuală şi colectivă (sănătate, reproducere, muncă etc.);
 • Utilitatea socială, şi
 • Educaţia spirituală (cuprinzând aspectele intelectual, moral, estetic) a fiecărui individ.

2. Este o educaţie fizică sanogenă pentru toţi (deşi nu e doar atâta):

 • Solicită cât mai mulţi muşchi, cât mai diferiţi, în mod cât mai egal pe ambele părţi ale corpului;
 • Are eficacitate circulatorie, adică asigură un puls ridicat pe o perioadă mai îndelungată (cel puţin jumătate de oră, cât recomandă şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii);
 • Solicită capacitatea de reacţie şi de viteză;
 • Solicită capacitatea de concentrare;
 • Îmbunătăţeşte respiraţia;
 • Permite alegerea diverselor niveluri de efort, corespunzător capacităţii corpului şi formei sportive din ziua respectivă;
 • Evită apariţia unor vârfuri de tensiune sangvină şi unor poziţii nenaturale ale corpului;
 • Solicită şi menţine mobilitatea generală a corpului;
 • Oferă o varietate cât mai mare de: alternative ale mişcării, exerciţii pentru controlul şi coordonarea corpului;
 • Activează zonele de obicei nefolosite ale creierului;
 • Detensionează stresul acumulat;
 • Întăreşte resursele psiho-sociale de sănătate, prin conştientizarea propriului corp, însuşirea relaxării, valorificarea relaţiilor sociale;
 • Reduce factorii de risc, prin scăderea greutăţii corporale, a hipertensiunii etc.;
 • Ajută la depăşirea junghiurilor şi metehnelor, prin reducerea tensiunilor, dispariţia durerilor de spate etc.;
 • Este interesantă, plăcută şi posibil de efectuat pentru toţi – mai ales de cei nedotaţi sau netalentaţi;
 • Imprimă oamenilor cunoştinţe şi îndemânări utile, calităţi de caracter şi de gândire, valabile atât pentru sport cât şi pentru viaţă;
 • Imprimă un stil de viaţă sănătos, prin obişnuirea de a face mişcare;
 • Întăreşte resursele corporale de sănătate, prin îmbunătăţirea capacităţii vitale (fitness);
 • Are şi jocuri, cu caracter cooperant, dar şi competitiv;
 • Nu conţine exerciţii care pot umili pe unii practicanţi; dezvoltă încrederea în sine;
 • Apreciază progresul individual, nu atingerea unor performanţe sau depăşirea altor oameni;
 • Se poate practica tot anul, de mai multe ori pe săptămână, la ore convenabile unui număr mare de oameni;
 • Stimulează participarea şi la alte forme folositoare de petrecere a timpului liber (drumeţie, socializare etc.);
 • Frecvenţa accidentărilor şi durata refacerii este net inferioară duratei în care se beneficiază de aspectele pozitive ale activităţii;
 • Sunt suficiente două antrenamente/ lecţii pe săptămână;
 • Echipamentul necesar nu costă mult.

3. Este o educaţia fizică de bună calitate pentru şcoli (deşi nu e doar atâta):

 • Dezvoltă cunoştinţele şi îndemânările pentru a face mişcare toată viaţa;
 • Menţine tinerii ocupaţi pe toată durata lecţiei;
 • Satisface necesităţile tuturor tinerilor, mai ales a celor cu deficienţe fizice;
 • Înclude activităţi sau jocuri atât cooperative, cât şi competitive;
 • Dezvoltă încrederea tinerilor şi elimină situaţiile umilitoare (cum ar fi de exemplu alegerea/ respingerea coechipierilor de către căpitan; jocurile eliminatorii etc.);
 • Apreciază progresele individuale în atingerea unor scopuri – nu în realizarea unor baremuri absolute;
 • Ajută la însuşirea unor deprinderi de autogospodărire, cum ar fi stabilirea unor ţeluri şi autoevaluarea;
 • Educă (inter)activ deprinderi cum ar fi cooperarea, fairplayul, participarea responsabilă la activităţi fizice şi în societate;
 • Este plăcută şi atractivă;
 • Se bazează pe standarde naţionale, care stabilesc ce să ştie tinerii şi ce să poată face;
 • Susţine activitatea fizică din afara şcolii.

Practicând Aikido, tinerii noştri vor putea profita de numeroasele avantaje enumerate mai înainte, desvoltându-şi o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Pe lângă efectul sanogen şi educaţia multilaterală, mulţi adolescenţi vor afla în Dojo că pe lume mai există şi altceva decât „mobil” calculator, modă, vodcă ori manele, iar alţii pot găsi un scop în viaţă: să-şi ajute semenii.

La fel, cadrele didactice şcolare ar profita şi ele atât din punctul de vedere personal (sănătate corporală şi mintală), cât – mai ales – din punctul de vedere profesional. Disciplinarea elevilor datorită studierii Aikido ar fi de mare folos pentru procesul de învăţământ. In plus, exerciţiile fizice practicate împreună de profesori (de orice specialitate) şi de elevi ar crea între tineri şi adulţi relaţii de colaborare nemaiauzite, stabilindu-se o solidaritate umană (biologică) fericită pentru rezultatul şcolarizării unora şi viaţa profesională a celorlalţi. De exemplu, ce elev ar mai avea curajul să nu respecte la ore profesoara de chimie, sau de desen, care are şi centură neagră?

Menţionez că apariţia unui Dojo într-o şcoală nu înseamnă investiţii noi, conform arhitecturii tradiţionale japoneze etc., ci doar o altă atmosferă de lucru impusă în cadrul sălii de sport existente. E bună orice sală de sport, pentru că un Dojo nu e un moft exotic, ci doar o simplă încăpere în care se face o educaţie corectă şi serioasă, cu ajutorul transpiraţiei. Este adevărat că sunt necesare saltele (Tatami), care să poată fi strânse sau desfăşurate conform programului şi necesităţilor. În susţinerea conceptului de sport şcolar cu caracter utilitar, sigur că în orice Dojo şcolar se pot învăţa sau practica şi alte arte marţiale, nu doar Aikido.

http://derlogea.ro/index.php/3-aikido-pentru-toti/37-avantajele-aikido.html


http://www.scribd.com/doc/21592632/Serban-Derlogea-Aikido-Pentru-Totijoi, 8 aprilie 2010

Ukemi - soft back breakfall

http://www.youtube.com/watch?v=1XMLYbR68Tw&feature=PlayList&p=1D8BB2FE591B8296&playnext_from=PL&playnext=9&index=17